inRoute

obsługa inwestycji drogowych

Realizacje 2014r.:


- Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi woj. nr 246 w m. Paterek km 2+215
- Budowa zatoki autobusowej przy drodze woj. nr 654 w m. Złotoria (strona lewa)
- Remont ul. Batorego w Toruniu na odcinku od ul. Bażyńskich do ul. Chrobrego
- Remont ul. Targowej w Toruniu na odcinku od ul. Pająkowskiego do ul. Lubickiej
- Przebudowa infrastruktury technicznej i drogowej dla obiektu handlowego przy ul.Kościuszki w Toruniu (dawna restauracja Herbowa)
- Wykonanie robót brukarskich w zasobach spółdzielni mieszkaniowej w Chełmnie
- Budowa pochylni przy ulicy Rudackiej w Toruniu zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej- ulica bez nazwy trasa wschodnia
- Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Stolno do wiaduktu ul. Planty Kolejowe w Chełmnie od km 0+830 do km 1 + 260
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2030 Turzno – Gronowo na odc. 330m w m. Turzno