inRoute

obsługa inwestycji drogowych

​KOSZTORYSOWANIE
Opracowanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, ofertowych, powykonawczych, zamiennych​

OBSŁUGA GEODEZYJNA
Pomiary przed rozpoczęciem prac, w trakcie realizacji, opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

OZNAKOWANIE DRÓG
Projekty stałoczasowej i tymczasowej organizacji ruchu drogowego, oznakowanie pionowe i poziome, stałoczasowe i na czas robót

NAWIERZCHNIE
Z betonu asfaltowego, SMA, kostki betonowej, kamienia naturalnego, płytek betonowych, mineralne (np. HanseGrand®)

PODBUDOWY
Stabilizacje, podbudowy betonowe, z kryszywa naturalnego, łamanego, z recyklingu stabilizowane mechanicznie

ROBOTY ZIEMNE
Wykopy, nasypy, niwelacja terenu, profilowanie, zagęszczanie

MATRIAŁY BUDOWLANE
Kamień naturalny - kostka granitowa 4/6, 9/11, 18/20, krawężniki, płyty, materiały betonowe - kostka, krawężniki, kruszywo wapienne

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
Sporządzanie ofert przetargowych zgodnie z SIWZ, dokumentacja w trakcie realizacji i powykonawcza

USŁUGi SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWE
HDS, wywrotka, koparko-ładowarka, ładowarka, koparka, równiarka, walce gładkie i ogumione, rozkładarki